Tử vi tuần từ 28/07 đến 03/08, năm 2014
28 07/2014
Thứ Hai ngày Canh Tí tháng Nhâm Thân (02/07 ÂL) Hắc Đạo
Giờ tốt: Tí, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu
Giờ xấu: Dần, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất, Hợi
Tuổi xung: Mậu Tí, Nhâm Tí, Canh Dần, Nhâm Dần
Nên làm: Khởi công tạo tác việc chi cũng tốt. Tốt nhất là chôn cất, cưới gã, trổ cửa dựng cửa, đào ...
Kiêng kỵ: Đi thuyền.
29 07/2014
Thứ Ba ngày Tân Sửu tháng Nhâm Thân (03/07 ÂL) Hắc Đạo
Giờ tốt: Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
Giờ xấu: Tí, Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Dậu
Tuổi xung: Mậu Tí, Nhâm Tí, Canh Dần, Nhâm Dần
Nên làm: Không có sự việc chi hợp với Sao Chủy.
Kiêng kỵ: Khởi công tạo tác việc chi cũng không tốt. KỴ NHẤT là chôn cất và các vụ thuộc về chết chôn ...
30 07/2014
Thứ Tư ngày Nhâm Dần tháng Nhâm Thân (04/07 ÂL) Hắc Đạo
Giờ tốt: Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
Giờ xấu: Dần, Mão, Ngọ, Thân, Dậu, Hợi
Tuổi xung: Mậu Tí, Nhâm Tí, Canh Dần, Nhâm Dần
Nên làm: Khởi công tạo tác nhiều việc tốt như : xây cất nhà, dựng cửa trổ cửa, nhập học, đi thuyền, ...
Kiêng kỵ: Cưới gã, chôn cất, đóng giường lót giường, kết bạn.
31 07/2014
Thứ Năm ngày Quý Mão tháng Nhâm Thân (05/07 ÂL) Hắc Đạo
Giờ tốt: Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu
Giờ xấu: Sửu, Thìn, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
Tuổi xung: Mậu Tí, Nhâm Tí, Canh Dần, Nhâm Dần
Nên làm: Tạo tác nhiều việc tốt như xây cất, trổ cửa dựng cửa, mở thông đường nước, đào mương móc ...
Kiêng kỵ: Chôn cất, tu bổ phần mộ, làm sanh phần, đóng thọ đường.
01 08/2014
Thứ Sáu ngày Giáp Thìn tháng Nhâm Thân (06/07 ÂL) Hắc Đạo
Giờ tốt: Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi
Giờ xấu: Tí, Sửu, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất
Tuổi xung: Mậu Tí, Nhâm Tí, Canh Dần, Nhâm Dần
Nên làm: Chôn cất, chặt cỏ phá đất, cắt áo.
Kiêng kỵ: Khởi tạo việc chi cũng hại. Hại nhất là xây cất nhà, cưới gã, trổ cửa dựng cửa, tháo nước, ...
02 08/2014
Thứ Bảy ngày Ất Tỵ tháng Nhâm Thân (07/07 ÂL) Hắc Đạo
Giờ tốt: Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi
Giờ xấu: Tí, Dần, Mão, Tỵ, Thân, Dậu
Tuổi xung: Mậu Tí, Nhâm Tí, Canh Dần, Nhâm Dần
Nên làm: Không có việc chi hạp với Sao Liễu.
Kiêng kỵ: Khởi công tạo tác việc chi cũng hung hại. Hung hại nhất là chôn cất, xây đắp, trổ cửa dựng cửa, ...
03 08/2014
Chủ nhật ngày Bính Ngọ tháng Nhâm Thân (08/07 ÂL) Hắc Đạo
Giờ tốt: Tí, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu
Giờ xấu: Dần, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất, Hợi
Tuổi xung: Mậu Tí, Nhâm Tí, Canh Dần, Nhâm Dần
Nên làm: Xây dựng phòng mới.
Kiêng kỵ: Chôn cất, cưới gã, mở thông đường nước.
Tử vi Phương Đông
tuổi sửu (con trâu)
1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033
tuổi tý (con chuột)
1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
tuổi hợi (con lợn)
1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031
tuổi tuất (con chó)
1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030
tuổi dậu (con gà)
1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029
tuổi thân (con khỉ)
1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028
tuổi mùi (con dê)
1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027
tuổi ngọ (con ngựa)
1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026
tuổi tỵ (con rắn)
1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025
tuổi thìn (con rồng)
1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024
tuổi mão (con mèo)
1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
tuổi dần (con hổ)
1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
Tháng / ()
01 T.Ba 05/06 Hắc Đạo
02 T.Tư 06/06 Hắc Đạo
03 T.Năm 07/06 Hắc Đạo
04 T.Sáu 08/06 Hoàng Đạo
05 T.Bảy 09/06 Hắc Đạo
06 CN 10/06 Hoàng Đạo
07 T.Hai 11/06 Hoàng Đạo
08 T.Ba 12/06 Hắc Đạo
09 T.Tư 13/06 Hắc Đạo
10 T.Năm 14/06 Hoàng Đạo
11 T.Sáu 15/06 Hắc Đạo
12 T.Bảy 16/06 Hoàng Đạo
13 CN 17/06 Hoàng Đạo
14 T.Hai 18/06 Hắc Đạo
15 T.Ba 19/06 Hắc Đạo
16 T.Tư 20/06 Hoàng Đạo
17 T.Năm 21/06 Hắc Đạo
18 T.Sáu 22/06 Hoàng Đạo
19 T.Bảy 23/06 Hoàng Đạo
20 CN 24/06 Hắc Đạo
21 T.Hai 25/06 Hoàng Đạo
22 T.Ba 26/06 Hoàng Đạo
23 T.Tư 27/06 Hắc Đạo
24 T.Năm 28/06 Hoàng Đạo
25 T.Sáu 29/06 Hoàng Đạo
26 T.Bảy 30/06 Hắc Đạo
27 CN 01/07 Hắc Đạo
28 T.Hai 02/07 Hoàng Đạo
29 T.Ba 03/07 Hắc Đạo
30 T.Tư 04/07 Hoàng Đạo
31 T.Năm 05/07 Hắc Đạo